Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 3. 1. do 31. 1. 2022


02.02.2022

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) osem zrážok vlaku s osobou, z toho sedem smrteľných a štyri zrážky vlaku s motorovým vozidlom.

Dňa 9. januára počas jazdy osobného vlaku v úseku Ličartovce – Drienovská Nová Ves došlo na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1601 k zrážke s motorovým vozidlom. Udalosť sa zaobišla bez zranenia účastníkov. Dňa 15, januára operačné stredisko IZS v Sekuliach ohlásilo dopravnú nehodu motorového vozidla na priecestí s JIČ SP1982 a požiadalo o prerušenie dopravy z dôvodu záchranných prác. Poškodenie na železničnej infraštruktúre nebolo zistené, k zrážke s koľajovými vozidlami nedošlo. Dňa 19. januára počas jazdy vlaku v úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou došlo na priecestí s JIČ SP1341 k zrážke s motorovým vozidlom, opäť bez zranenia účastníkov. Dňa 21. januára počas jazdy osobného vlaku v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou došlo na priecestí s JIČ SP0018 k zrážke vlaku s motorovým vozidlom bez evidenčného čísla, pričom vodič auta po zrážke z nehody ušiel. K poškodeniu železničnej infraštruktúry nedošlo. Dňa 26. januára výhybkár vo Veľkých Bieliciach ohlásil dopravnú nehodu motorového vozidla na priecestí s JIČ SP2338. K poškodeniu zariadenia železničnej infraštruktúry nedošlo. Dňa 28. januára osobný vlak narazil do zosunutých skál na priechodnom priereze 1. staničnej koľaje v Banskej Belej. Toho istého dňa počas jazdy osobného vlaku v úseku Turzovka – Čadca došlo k zrážke s motorovým vozidlom na priecestí s JIČ SP0037. K zraneniu osôb ani k poškodeniu železničnej infraštruktúry nedošlo.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR v tomto období evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 7. januára dozorca dopravne v Cíferi zistil vandalmi poškodené návestidlo a postriekané návestidlá na trnavskom zhlaví. Toho istého dňa v úseku Snina – Dlhé nad Cirochou počas kontroly trate, nahlásil traťmajster odcudzenie návesti „Vlak sa blíži k zastávke“.Právne dokumenty