Železnice Slovenskej republiky


Cenový prieskum


28.12.2022

V súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD“ si Vás verejný obstarávateľ dovoľuje osloviť so žiadosťou o spracovanie cenovej ponuky pre účel stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Cenové ponuky prosíme zaslať v termíne do 18.01.2023.

 Právne dokumenty