Železnice Slovenskej republiky


Cenový prieskum


22.08.2022

V súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Doplnok ŠU Uzol BA 2019 – úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka“ si Vás obstarávateľ dovoľuje osloviť so žiadosťou o spracovanie cenovej ponuky pre účel stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Cenové ponuky prosíme zaslať v termíne do 05.09.2022.Právne dokumenty