Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 28. 2. do 4. 4. 2022


05.04.2022

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pätnásť zrážok vlaku s osobami z toho dvanásť smrteľných, na priecestí ŽSR evidujú dve zrážky s vlakom z toho jednu smrteľnú zrážku s osobou a jednu zrážku s motorovým vozidlom.

Dňa 18. marca sa na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1303 v Slovenskom Novom Meste udiala cestná dopravná nehoda osobného motorového vozidla, po ktorej zostalo vozidlo v priechodnom priereze 2. traťovej koľaje Slovenské Nové Mesto – Michaľany. Súčasne došlo k poškodeniu návestného telesa výhybky č.35. Vozidlo bolo odstránené z priechodného prierezu ŽSR odťahovou službou. Dňa 23. marca vodičom nákladného cestného motorového vozidla došlo k prerazeniu závory na stojane „C“ na priecestí s JIČ SP0132 v úseku Vydrník – Poprad-Tatry, ktoré bolo uzatvorené z dôvodu prechodu vlaku po 2. traťovej koľaji. K zrážke vlaku s motorovým vozidlom nedošlo. Dňa 25. marca počas jazdy osobného vlaku v úseku Rybany – Bánovce nad Bebravou došlo k zrážke vlaku s cestným motorovým vozidlom na priecestí zo svetelným zabezpečovacím zariadením v riadnej činnosti s JIČ SP1880. Udalosť sa zaobišla bez zranenia osôb vo vlaku aj v motorovom vozidle, aj bez poškodenia železničnej infraštruktúry. Dňa 1. apríla bolo rušňovodičom osobného vlaku v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov nahlásené motorové vozidlo v priechodnom priereze traťovej koľaje. K zrážke vlaku s motorovým vozidlom a k poškodeniu infraštruktúry ŽSR nedošlo.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR v tomto období evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 4. marca počas jazdy vlaku v Krompachoch po koľaji č.1 došlo k nárazu rušňa do kameňov, ktoré boli poukladané na staničnej koľaji č. 1 na oboch koľajnicových pásoch – bez poškodenia rušňa. Toho istého dňa počas zastavovania osobného vlaku na zastávke Šarišské Michaľany rušňovodič spozoroval kamene poukladané na oboch koľajnicových pásoch – k nárazu rušňa do kameňov nedošlo. Dňa 5. marca na Odb. Močiar pri odstraňovaní poruchy na výhybke č.87 zistil návestný majster krádež prepojovacieho lana. Na Odb. Močiar bolo 11. marca pri odstraňovaní poruchy udržujúcim pracovníkom zistená krádež prepojovacích lán a poškodený ohrev výhybky a tri LIS. Toho istého dňa bolo v úseku Košice nákl. st. – Barca zistené návestným majstrom rozkradnutie trafostanice. Tiež 11. marca v Šenkviciach rušňovodič vlaku ohlásil, že pri 6. koľaji skupina mladých ľudí a laserom oslepuje rušňovodičov prechádzajúcich vlakov. Dňa 23. marca počas jazdy osobného vlaku v Markušovciach neznámy páchateľ hodil kameň do okna, došlo k rozbitiu vonkajšej sklenenej výplne. Dňa 27. marca v Dobrej bola zistená návestným majstrom krádež 4 kusov napájacích lán. Dňa 28. marca v Krompachoch boli kontrolórom trate SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves zistené kamene poukladané na hlavách koľajníc koľají č. 1 a č. 2 a na výhybkách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 6 (košické zhlavie).  Kamene boli odstránené kontrolórom trate – páchateľ neznámy. Dňa 1. apríla v úseku Svit – Štrba bola zistená krádež telekomunikačného kábla o dĺžke cca 150 metrov. Dňa 3. apríla v Barci do vlaku hádzali neznáme osoby kamene. K poškodeniu rušňa, vozňov, či zraneniu vlakového personálu, alebo cestujúcich nedošlo.Právne dokumenty