Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR august


07.09.2021

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sedem smrteľných zrážok vlaku s osobou a taktiež šesť zrážok vlaku s motorovým vozidlom.

Dňa 13. augusta osobný vlak v Slovenskom Novom Meste narazil na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1303 do motorového vozidla. Následkom zrážky došlo k usmrteniu dvoch osôb v motorovom vozidle, k poškodeniu rušňa a motorového vozidla. Dňa 14. augusta osobný vlak v úseku Lietavská Lúčka – Rajec na priecestí svetelnom bez závor s JIČ SP1953 narazil do motorového vozidla, pričom došlo k zraneniu dvoch ľudí v motorovom vozidle s následkom smrti. Toho istého dňa operačný pracovník záchranného systému ohlásil, že v Sládkovičove následkom dopravnej nehody ostal prevrátený osobný automobil v priechodnom priereze 1. a 2. koľaje na priecestí s JIČ SP1997. Dňa 16. augusta počas jazdy vlaku v úseku Štrba – Východná došlo ku zrážke s motorovým vozidlom nachádzajúcim sa v priechodnom priereze koľaje, ktoré bolo tlačené cca 171 metrov. V čase vzniku nehody sa vo vozidle nenachádzali žiadne osoby. Udalosť sa zaobišla bez zranenia osôb. Dňa 20. augusta osobný vlak v úseku Vráble – Zlaté Moravce na priecestí s JIČ SP0920 narazil do motorového vozidla. Udalosť sa zaobišla bez zranení cestujúcich a účastníka nehody. Dňa 25. augusta počas jazdy osobného vlaku v úseku Bratislava ÚNS – Bratislava-Nové Mesto došlo na priecestí s JIČ SP2079 k zrážke s motorovým vozidlom. Udalosť sa zaobišla bez zranenia účastníkov. Dňa 26. augusta počas jazdy vlaku v úseku Nové Košariská – Kvetoslavov došlo k zrážke vlaku s motorovým vozidlom zasahujúcim do priechodného prierezu koľaje.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR evidujú v letnom období zvýšený počet krádeží a vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 2. augusta v úseku Bartošova Lehôtka – Kremnica rušňovodič osobného vlaku nahlásil cudzie predmety naukladané na koľajniciach. Dňa 7. augusta v úseku Krásna nad Hornádom – Barca boli rušňovodičom vlaku nahlásené civilné osoby kladúce kamene na koľajnice. Dňa 20. augusta vlak v úseku Leopoldov – Siladice  narazil do vriec naukladaných v koľajisku. Toho istého dňa osobný vlak v úseku Dúbrava – Jablonica narazil na priecestí na kovovú tyč, úmyselne položenú v koľaji. Taktiež 20. augusta počas jazdy vlaku v úseku Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa došlo k narazeniu rušňa do autobatérie, nachádzajúcej sa v priechodnom priereze koľaje. Dňa 28. augusta rušňovodič vlaku v Odb. Močiar ohlásil deti kladúce kamene do koľajiska.Právne dokumenty