Železnice Slovenskej republiky


Štúdia uskutočniteľnosti


08.10.2021

V súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním zákazky na poskytnutie služby s názvom „Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky“, si Vás verejný obstarávateľ dovoľuje osloviť so žiadosťou o ocenenie súpisu položiek „Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky“.

Túto žiadosť nie je možné považovať za prípravné trhové konzultácie v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ použije tieto ocenené súpisy položiek ako podklad pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky tohto verejného obstarávania.

Prosíme Vás o zaslanie oceneného súpisu položiek do 18.10.2021.Právne dokumenty