Železnice Slovenskej republiky


Krátkodobé výpadky služieb


23.02.2021

Vážení používatelia telekomunikačných služieb ŽT,
oznamujeme Vám, že z dôvodu skvalitňovania našich služieb a plánovaného upgradu serverov ELIS dňa 23.2.2021 v čase od 9:00 do 10:00 môžu nastať krátkodobé výpadky poskytovanej služby.Právne dokumenty