Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - Výluky 38. týždeň (KE, TT)


11.09.2020

 

VÝLUKA V ÚSEKU

TERMÍN VÝLUKY

POPIS PRÁC

NÁHRADNÁ

DOPRAVA

Strážske – Petrovce nad Laborcom – Michalovce

16. septembra 2020 od 10:30 do 15.30 hod.

Oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Michalovce – Bánovce nad Ondavou

17. septembra 2020 od 10.20 do 15.40 hod.

Oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Štrbské Pleso – Štrba

od 06. júla 2020 od 08.10 hod. nepretržite až do 31. januára 2021 di 18.00 hod.

Komplexná rekonštrukcia ozubnice

áno (ZSSK)

Bánovce nad Ondavou – Hrinište – Trebišov  

18. septembra 2020 od 10.30 do 15.15 hod.

Oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Trebišov – Úpor   

14. septembra 2020 od 07.40 do 13.20 hod.

Oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Kežmarok – Studený Potok

  • 16. septembra 2020 od 07.15 do 18.40 h.
  • 17. septembra 2020 od 07.15 do 16.40 h.
  • 18. septembra 2020 od 07.15 do 14.40 h.

Oprava priecestí SP0272SP0273. Cestná uzávierka priecestí bude nepretržite: od 16.9.2020 v čase od 7.00 hod. nepretržite do 18.9.2020 do 21.00 hod. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.

áno (ZSSK)

Turňa nad Bodvou – Dvorníky-Zádiel

14. septembra 2020 od 06.30 do 11.55 hod.

Odstraňovanie defektoskopických chýb

áno (ZSSK)

Kvetoslavov – Nové Košariská  

17. a 18. septembra 2020 od 09.40 do 13.55 hod.

Výmena a doťahovanie upevňovadiel na zastávke Miloslavov

áno (RegioJet)

Zlatná na Ostrove – Zemianska Olča  

19. a 20. septembra 2020 od 08.30 do 15.30 hod.

Strojný výrub porastu

áno (RegioJet)

Šurany – Bánov – Nové Zámky

16. septembra 2020 od 09.10 do 12.50 hod.

Naváranie srdcovky, zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje a strojný výrub porastu

áno (ZSSK)

Malacky

  • 17. september 2020 od 08.00 do 17.00 h.
  • 18. až 20. september 2020 od 08.00. do 19.00 hod.
  • 27. september 2020

Komplexná rekonštrukcia železničného priecestia SP1976 v ŽST Malacky. Cestná uzávierka priecestia bude nepretržite od 17.9.2020 od 8.00 hod. do 22.9.2020 do 8.00 hod. Presmerovanie cestnej dopravy je zabezpečené dopravným značením po obchádzkovej trase.

nie

Handlová – Chrenovec  

08. až 30. septembra 2020 od 08.05 do 18.00 hod.

Komplexná rekonštrukcia koľaje

áno (ZSSK)

Topoľčany – Ludanice

16. a 17. september 2020 od 07.50 do 12.10 hod.

 

Výmena podvalov

 

áno (ZSSK)

Šurany – Bánov

17. september 2020                              od 09.10 do 11.30 hod.

 

Zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje a strojný výrub porastu

 

áno (ZSSK)

Maťovce

16. september 2020 od 10.40 do 14.40 hod.

PZZ na priecestí SP2419 bude vypnuté z činnosti počas výluky. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii zriadené prenosné cestné dopravné značky

nie

Hatalov 

14. september 2020 od 10.00 do 14.00 hod.

PZZ na priecestí SP1469 bude vypnuté z činnosti počas výluky. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii zriadené prenosné cestné dopravné značky

nie

Maťovce

17. september 2020 od 10.20 do 14.20 hod.

PZZ na priecestí SP1474 bude vypnuté z činnosti počas výluky. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii zriadené prenosné cestné dopravné značky

nie

Veľké Kapušany

18. september 2020 od 10.20 do 14.20 hod.

PZZ na priecestí SP1476 bude vypnuté z činnosti počas výluky. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii zriadené prenosné cestné dopravné značky

nie

 

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác

a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty