Železnice Slovenskej republiky


Výluky na tratiach ŽSR - Stredné Slovensko


21.09.2020

VÝLUKA V ÚSEKU

TERMÍN VÝLUKY

POPIS PRÁC

NÁHRADNÁ

DOPRAVA

Hajnáčka – Urbánka  

21.-25.9.2020                          v čase od 7:45 – 10:15 hod.

Súvislá výmena koľajníc                                                                                            Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 85,909 ( SP2225 ) a v km 86,411 ( SP2226 )

áno

Levice – Kalná nad Hronom – Lok

24.9.2020                                 v čase od 8:40 18:30 hod.      25.9.2020                         v čase od 8:40 13:30 hod.

Oprava železničného priecestia v km 7,704 ( SP0736 )

Uzávierka cestnej komunikácie C-I / 51 cez železničné priecestie v km 7,704 a obchádzka po obchádzkovej trase cez existujúce komunikácie, ktorá je označená dočasným dopravným značením schváleným príslušným dopravným inšpektorátom bude v trvaní nepretržite 7 dní.

V prvý deň od 7.00 h nepretržite do posledného dňa do 18.00 h (predpokladaný termín

24. – 30.09.2020).

Uzávierka cestnej komunikácie cez železničné priecestie v km 7,704 pre cestnú dopravu je časovo odchýlna od koľajovej výluky.

áno

Kostiviarska – Uľanka

24.9.2020                             v čase 10:25 – 13:35 hod.

Odstraňovanie defektoskopických závad

áno

Podrečany – Lovinobaňa   

26. – 27.9.2020                       v čase od 20:25

– 03:35 hod.                      

Zabezpečenie pracoviska pri demontáži podpornej konštrukcie mosta pri výstavbe diaľnice

áno

Uľanka – H. Jaskyňa

24.9.2020                            v čase 10:20 – 13:40 hod.

Výmena podvalov

áno

Dubová - Medzibrod

21.-25.9.2020                                    v čase 10:15 – 14:00 hod.

Výmena podvalov

Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 42,139 (SP1166)

áno

Hronská Dúbrava – Bartošova Lehôtka

21.-25.9.2020                        v čase od  7:15 – 15:30 hod.

Výmena podvalov

áno

Medzibrod – Slovenská Ľupča

24.-25.9.2020                          v čase od 10:20 – 13:50 hod.

Oprava geometrickej polohy koľaje (OGPK)

áno

Rimavská Sobota – Rimavská Baňa

21.9.2020                            v čase 8:20 – 10:20 hod.

Výrub porastu

áno

Rimavská Baňa – Hnúšťa

22.-24.9.2020                                    v čase 8:00- 12:15 hod.

Výrub porastu

Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 27,937 (SP1199) , 31,368 (SP1202) , 35,480 (SP1204). Vypne sa z činnosti PZZ v km 30,075 (SP1201)

áno

Poltár – Breznička 

21.-25.9.2020                                    v čase 7:25 – 12:30 hod.

Súvislá výmena koľajníc

Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 16,127 (SP0609) , 18,284 (SP0611)

áno

Čadca – Turzovka

21.- 24.9.2020                        v čase od  8:30 – 13:30 hod.

Bežná údržba trate, výmena a zváranie koľajníc, kosenie okolia trate

áno

Čadca – Turzovka

26.- 27.9.2020                        v čase od  7:30 – 14:30 hod.

Oprava a údržba priecestia v km 0,472 (JIČ: SP0029), rozobratie priecestia, prečistenie štrkového lôžka, výmena chybných upevňovadiel,  podbitie koľaje, asfaltovanie nábehov. Priecestie bude uzatvorené pre cestnú premávku vždy len z polovice, cestná premávka bude presmerovaná do opačného pruhu, obchádzka preto nie je potrebná.

áno

Lietavská Lúčka – Rajec

25.9.2020                        v čase od  9:00 – 15:00 hod.

Bežná údržba trate, zváranie koľajníc, kosenie okolia trate

áno

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác

a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty