Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR 38. týždeň


22.09.2020

V tridsiatom ôsmom týždni evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) jednu zrážku vlaku s motorovým vozidlom na priecestí, jednu zrážku vlaku s osobou a jeden možný pokus o samovraždu.

V utorok, 15. septembra sa osobný vlak v úseku Čata – Štúrovo na pasívne zabezpečenom priecestí SP0948 zrazil s motorovým vozidlom. Pri nehode sa zranil vodič motorového vozidla. V pondelok, 14. septembra boli rušňovodičom vlaku v úseku Paludza – Liptovská Teplá nahlásené dve tlejúce ohniská v blízkosti koľaje. Vo štvrtok, 17. septembra bolo v úseku Ľubochňa – Kraľovany na priecestnom zabezpečovacom zariadení SP0159 zistené zlomené rahno závor nezisteným účastníkom cestnej premávky. V piatok, 18. septembra po výprave vlaku v Nových Zámkoch cestujúca otvorila dvere a vyskočila z odchádzajúceho vlaku, pričom spadla medzi vlak a nástupište. Incident sa zaobišiel bez zranenia cestujúcej. Toho istého dňa cestné motorové vozidlo na priecestí SP0009 v Kysuckom Novom Meste zrazilo cyklistu. Následkom poskytovania lekárskeho ošetrovania a zdokumentovania cestnej dopravnej nehody doprava prerušená po 1. a 2. TK na trati Žilina – Kysucké Nové Mesto a späť od 10:15  do 10:50 h. Od 10:50 do 11:55 h obmedzená rýchlosť vlakov na 10 km/h. V sobotu, 19. septembra bol v Žiari nad Hronom výpravcom privolaný Hasičský a záchranný zbor k horiacemu vraku auta, ktorý sa nachádzal na parkovisku pri ŽST.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

ŽSR ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Železnice Slovenskej republiky a dopravcov minulý týždeň opäť potrápili aj vandali a výtržníci. Dňa 14. septembra bola v Jelšave výpravkyňou zistená rozbitá sklenená náplň vchodových dverí dopravnej budovy. Toho istého dňa bolo v úseku Čečejovce – Výh. Chym návestným majstrom OZT hlásené cudzie poškodenie čítacích prvkov na snímacom zariadení PZZ v km 20,600. Dňa 15. septembra rušňovodič osobného vlaku v úseku Krupina – Šahy ohlásil naukladané kamene na koľaji. Dňa 16. septembra po príchode na pracovisko bolo dozorcom výhybiek v Pustom Poli zistené rozbité sklo okna dopravnej kancelárie. V ten istý deň pi príchode osobného vlaku do Čiernej nad Tisou zistil rušňovodič posprejovanú skriňu zadného rušňa o veľkosti cca 5 x 2 m. Dňa 17. septembra vozmajster ZSSKC v Leopoldove ohlásil osoby sprejujúce nadchod. Dňa 20. septembra pri nástupe na osobný vlak zistil rušňovodič v Nitre postriekanú zadnú jednotku radu 861. grafitmi. Toho istého dňa rušňovodičom vlaku v úseku Kostoľany nad Hornádom – Košice boli ohlásené cudzie predmety v koľajisku.

ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.Právne dokumenty