Železnice Slovenskej republiky


Vyluky na tratiach ŽSR - Stred. Slovensko 43.t


16.10.2020

VÝLUKA V ÚSEKU

TERMÍN VÝLUKY

POPIS PRÁC

NÁHRADNÁ

DOPRAVA

Čoltovo – Tornaľa  

21. - 22.10.2020                             od 7:00 – 13:00 hod.

Oprava koľajového lôžka

áno

Vlkanová – Radvaň

21. - 22.10.2020                               v čase od 7:00 – 13:00 hod.

Oprava geometrickej polohy koľaje

áno

Bartošova Lehôtka – Kremnica

19. - 23.10.2020                               v čase od 7:20 – 15:30 hod.

Výmena podvalov

áno

Červená Skala – Heľpa

19. - 23.10.2020

v čase od 9:00 – 15:20 hod.

Výmena podvalov

áno

Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

19. - 23.10.2020

v čase od 8:00 – 18:00 hod.

Výmena podvalov

áno

Dobrá Niva – Sása – Pliešovce

23.10.2020

v čase od 8:00 – 12:10 hod.

Výrub porastu . Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 13,342 (SP1045)

áno

Zvolen os.st. – Krupina

Od 24.10.2020 od 7:00 hod.  nepretržite do 25.10.2020                         do 15:00 hod.

Oprava železničného priecestia v km 33,123 (SP1049). Úplná uzávierka cestnej komunikácie C-I cez železničné priecestie pre cestnú dopravu. Obchádzka po trase cez existujúce komunikácie je označená dočasným prenosným dopravným značením podľa projektu organizácie dopravy bude v trvaní nepretržite 5 dní od 07.00 h v prvý deň (predpokladaný termín 24.10., sobota) do 22.00 h v posledný deň (predpokladaný termín 28.10., streda). 

nie

Levice – Kalná nad Hronom

Od 24.10.2020 od 8:30 hod. do 29.10.2020 do 13:30 hod.

Výmena mostníc, súvislá výmena podvalov a opravné práce

áno

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác

a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty