Železnice Slovenskej republiky


Výluky 43. týždeň ( KE a TT)


16.10.2020

VÝLUKA V ÚSEKU

TERMÍN VÝLUKY

POPIS PRÁC

NÁHRADNÁ

DOPRAVA

Drienovská Nová Ves – Prešov

24. októbra 2020                                   od 08:30 do 17.00 hod.

Oprava koľajového lôžka a geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Strážske – Nižný Hrabovec

22. októbra 2020                                   od 08.10 do 13.40 hod.

Oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Štrbské Pleso – Štrba

od 06. júla 2020 od 08.10 hod. nepretržite až do 31. januára 2021 do 18.00 hod.

Komplexná rekonštrukcia ozubnice

áno (ZSSK)

Zohor – Malacky

20. a 21. októbra 2020                                   od 10:00 do 14.00 hod.

Montáž jednosmerných meničov napätia SMN04 pre napájanie obvodov svetiel výstražníkov na svetelných priecestných zabezpečovacích zariadeniach SP1974 a SP1975 v medzistaničnom úseku ŽST Zohor – ŽST Malacky. Počas celej doby uvedených výluk budú priecestné zabezpečovacie zariadenia vypnuté z činnosti a priecestia budú strážené strážnikom priecestia. Plynulosť a bezpečnosť železničnej a cestnej dopravy na priecestiach nebude obmedzená ani ohrozená.

 

nie

Haniska pri Košiciach – Veľká Ida

20. októbra 2020                                   od 07:15 do 12.20 hod.

Odstraňovanie anomálii bezstykovej koľaji a údržba koľaje

áno (ZSSK)

Veľká Ida – Chym

19. októbra 2020                                   od 07:25 do 12.10 hod.

Údržba a oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou

23. októbra 2020                                   od 06:40 do 12.00 hod.

Údržba a oprava geometrickej polohy koľaje

áno (ZSSK)

Smolenice – Dúbrava – Jablonica

19. a 20. októbra 2020 

od 08.15 do 13:25 hod.

Súvislá výmena koľajníc  a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje 

áno (ZSSK)

Handlová – Chrenovec

01. až 30. októbra 2020 

nepretržite

Komplexná rekonštrukcia koľaje

áno (ZSSK)

Koniarovce – Jelšovce

21. októbra 2020 od 07.20 do 14.25 hod.

Výmena koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb

áno (ZSSK)

Lužianky – Nitra

20. októbra 2020 od 09.00 do 14.00 hod.

Zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb

áno (ZSSK)

Poprad-Tatry – Veľký Slavkov – Pod Lesom – Starý Smokovec

19. a 20. októbra 2020

 od 08.25 do 14.25 hod.

Údržba trakčného vedenia

áno (ZSSK)

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác

a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty