Železnice Slovenskej republiky


Vyluky 12. týždeň


13.03.2020

Výluka v úsekoch Podbrezová – Dubová a ŽST Dubová

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 17.3.2020 v čase od 10.00-14.10 hod. realizovať výlukové práce v úsekoch Podbrezová – Dubová a ŽST  Dubová.

V rámci tejto výluky sa v uvedených úsekoch zrealizuje výmena výhybkových súčastí - výmena srdcovky. Práce vykonajú zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Lietavská Lúčka – Rajec

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 17. a 18. 3. 2020, realizovať výlukové práce v úseku Lietavská Lúčka – Rajec.

Práce sú zamerané na odstránenie nedostatočnej šuntovej citlivosti koľajových obvodov na priecestnom zabezpečovacom zariadení a zahŕňajú odrezanie starých izolovaných stykov, výmenu koľajníc a zváranie koľajníc. Výluka sa dotkne priecestí v km 8,047 (JIČ: SP1943) a 11,008 (JIČ: SP1949). Práce vykonajú externí dodávatelia. Obchádzky nie sú potrebné, práce nebudú zasahovať do konštrukcie priecestí. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou len 17.3. v čase 9.00 hod. až 14.00 hod., ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty