Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Štrbské Pleso - Štrba


20.03.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 23. až 27. marca 2020, v čase od 8.40 h. do 14.20 h.,
realizovať výlukové práce v úseku Štrbské Pleso - Štrba.


V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie krovia a náletových drevín,
výrub a vyvetvenie stromov, likvidácia drevín, v miestach budúcich trakčných podpier a rozširovania zemného
telesa z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie ozubnicovej trate. Práce vykonajú zamestnanci firmy STRABAG
s.r.o., Bratislava.


Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou,
ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.


ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku
ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní
vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty