Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Štrbské Pleso - Štrba


27.03.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 30. marca až 3. apríla 2020, v čase od 8.40 h. do 14.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Štrbské Pleso - Štrba.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie krovia a náletových drevín, výrub a vyvetvenie stromov, likvidácia drevín, v miestach budúcich trakčných podpier a rozširovania zemného telesa z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie ozubnicovej trate. Práce vykonajú zamestnanci firmy STRABAG s.r.o., Bratislava.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 Právne dokumenty