Železnice Slovenskej republiky


Úprava pracovných podmienok


16.03.2020

Na základe metodického pokynu generálneho riaditeľa ŽSR Igora Poláka a v súlade s § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu riaditelia odborov GR ŽSR a VOJ ŽSR podľa vlastného rozhodnutia upraviť v období od 14. marca 2020 do odvolania pracovný čas a pracovné podmienky dotknutých zamestnancov, ktorým to povaha práce umožňuje. Týka sa to najmä administratívnych pracovníkov.Právne dokumenty