Železnice Slovenskej republiky


Bezpečnosť na železničnom priecestí v Rožkovanoch


26.03.2020

Chcel by som požiadať o zodpovedanie otázok k téme, o ktorej písalo rezortné ministerstvo (dopravy), vedené jeho dosluhujúcim šéfom (ministrom Á.Érsékom) v tlačovej správe (nižšie):

Bezpečnosť na železničnom priecestí v Rožkovanoch (okres Sabinov) na trati Prešov – Plaveč, kde sa 24.septembra 2019 stala tragická nehoda (zahynuli pri nej 3 tamojšie ženy v aute), je potrebné zvýšiť.

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) poveril kompetentných úradníkov na ministerstve aj v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR), aby sa tým intenzívne zaoberali.

Informovalo o tom 4.10.2019  ministerstvo dopravy v tlačovej správe. Skutočnosť, že napriek funkčnej signalizácii sa na tomto priecestí stali viaceré nehody, je podľa rezortu jasným signálom na jeho lepšie zabezpečenie, aj keď v súčasnosti spĺňa všetky bezpečnostné štandardy.

„Dlhodobo upozorňujeme vodičov aj verejnosť na zvýšenú opatrnosť na železničných priecestiach, kde sa nehody končia zvyčajne tragicky,“ povedal Érsek. „V tomto prípade som vydal pokyn, aby všetci zodpovední hľadali dodatočné opatrenia, aby sa podobná tragická nehoda už neopakovala,“ uviedol minister dopravy.

Rezort tvrdí, že zvyšovaniu bezpečnosti na priecestiach sa venuje dlhodobo, pričom za posledné tri roky sa zvýšila úroveň zabezpečenia na niekoľkých desiatkach železničných priecestí. „Pri modernizácii železničných koridorov sa navyše už nesmie ponechať žiadne úrovňové križovanie cesty a železnice, naopak, vždy sa musí vybudovať nadjazd alebo podjazd,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Napriek tomu sa podľa nej každoročne na železničných priecestiach stane niekoľko vážnych dopravných nehôd. „Ministerstvo dopravy preto apeluje na všetkých, aby boli disciplinovaní, neriskovali svojvoľným vstupovaním na priecestia a neohrozovali tak nielen seba, ale ani ostatných,“ dodala Ducká.

K akému záveru/riešeniu dospeli „kompetentní“ na ministerstve, resp. v ŽSR? – Bude sa niečo meniť na predmetnom železničnom priecestí? Ak nie – prečo? Ak áno:

     a/ o aké zmeny pôjde?

     b/ v akom štádiu je príprava na ne?

     c/ kedy sa predpokladá ich realizácia a dokedy by mala byť dohotovená?

Uvažujú ŽSR s podobnými „príspevkami k bezpečnosti“ križovania koľajových dráh a ciest pre motorové vozidlá aj na iných, podobne nehodových križovaniach? – Kde konkrétne?

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sú pripravené na ukončenie verejného obstarávania formou uzavretia zmluvy so zhotoviteľom projektu a realizátorom zmien súvisiacich so zvýšením bezpečnosti na železničnom priecestí v obci Rožkovany v okrese Sabinov. Samotná realizácia podlieha koordinácii so Slovenskou správou ciest, ktorá v súčasnosti rozhoduje o riešení priľahlej križovatky ciest I. a III. triedy nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti priecestia.

ŽSR po septembrovej tragickej nehode na železničnom priecestí v obci Rožkovany pristúpili nad rámec svojich povinností k zvolaniu verejnoprávneho konania za účasti Prešovského samosprávneho kraja, Slovenskej správy ciest, Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove a obce Rožkovany, na ktorom sa všetky zúčastnené strany dohodli na riešení, ktoré umožní zvýšiť stupeň bezpečnosti na uvedenom priecestí.

Železničiari v záujme zvýšenia bezpečnosti na priecestí následne v októbri pristúpili k osadeniu tretieho výstražníka a k výmene dovtedy slúžiacich funkčných výstražníkov za nové. Zároveň pristúpili k vypracovaniu investičného zadania, ktoré slúži ako podklad na vyhlásenie verejného obstarávania pri realizácií zmien na priecestí. Súčasťou investičného zadania je aj doplnenie závor na zabezpečenom železničnom priecestí a doplnenie prechodu pre peších. Verejné obstarávanie na projektanta a zhotoviteľa priecestia bolo vyhlásené v decembri. Po predložení ponúk a elektronickej aukcii, došlo v januári k jeho vyhodnoteniu. ŽSR sú tak pripravené na podpis zmluvy s zhotoviteľom realizácie dvoch variantných riešení zvýšenia bezpečnosti priecestia.

Samotný termín začatia realizácie momentálne závisí od prípravy projektu rekonštrukcie priľahlej križovatky cesty I.triedy (I/68) a III.triedy (III/3188), ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti železničného priecestia a na ktorej v minulosti dochádzalo k častejšiemu výskytu dopravných nehôd ako v prípade nehôd na železničnom priecestí. Príprava projektu rekonštrukcie križovatky patrí do kompetencie Slovenskej správy ciest. ŽSR sú tak ako doteraz pripravené v záujme čo najrýchlejšieho dosiahnutia vyššieho stupňa bezpečnosti na železničnom priecestí vychádzať v ústrety verejnosti, rovnako ako všetkým zainteresovaným subjektom. 

Rokovania s cieľom definitívne určiť polohu cestnej konštrukcie a chodníkov so Slovenskou správou ciest boli v súčasnosti z dôvodu pandémie COVID-19 a opatrení zavedených vládou SR preložené na obdobie po skončení opatrení v súvislosti s pandémiou. Právne dokumenty