Železnice Slovenskej republiky


Činnosť krízového štábu ŽSR


23.03.2020

Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Igor Polák od vypuknutia krízovej situácie v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu a ním vyvolaného ochorenia COVID-19 dňa 9. marca 2020 operatívne aktivoval krízový štáb, kde zástupcovia jednotlivých zložiek spoločnosti monitorujú situáciu a prijímajú opatrenia v záujme ochrany zdravia cestujúcich a zamestnancov spoločnosti.

Prijímané opatrenia majú slúžiť k čo najefektívnejšiemu spomaľovaniu a eliminácii šírenia koronavírusu. Manažér železničnej infraštruktúry priebežne reaguje na potreby zamestnancov zabezpečovaním ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov, ktorých povaha práce si vyžaduje prítomnosť na pracovisku v záujme zachovania prevádzkyschopnosti  železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike. Opatrenia týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom sa prispôsobujú novým dostupným informáciám. ŽSR umožnili zamestnancom podľa druhu vykonávaných pracovných činností prácu z domu. U niektorých zamestnancov vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa, ktorá je z dôvodu ochrany zdravia tam, kde je možné z dôvodu obmedzenia prevádzky znížiť počet zamestnancov na pracovisku.

Väčšina zamestnancov si však musí plniť pracovné povinnosti na svojom pracovisku. Ide najmä o zamestnancov dopravy ako sú výpravcovia a dispečeri, ale aj zamestnanci údržby tratí. Aj keď nepatria medzi tých, ktorým sa tlieska z balkónov, zaslúžia si uznanie verejnosti. Zabezpečujú, aby možnosť železničnej dopravy bola k dispozícii pre všetkých, ktorí ju potrebujú.  Právne dokumenty