Železnice Slovenskej republiky


TLAČOVÁ SPRÁVA – VÝLUKY 27. týždeň


29.06.2020

Fiľakovo – Prša

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú v dňoch 1. a 2.7.2020 v čase od 7.55-10.05 hod. výlukové práce v úseku Fiľakovo – Prša.

Výluka je realizovaná za účelom zvárania. Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 147,108 (SP0495) a 149,050 (SP0496). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externým dodávateľom. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Prša – Holiša

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 3.7.2020 v čase od 8.00-10.00 hod. realizujú výlukové práce v úsekoch Prša – Holiša.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku bude sypať štrk. Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 151,295 (SP0557). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 29.6.2020 v čase od 8.10-12.10 hod. realizujú výlukové práce v úseku Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje zváranie. Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 58,174 (SP0791). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR v spolupráci s externým dodávateľom. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Banská Bystrica – Kostiviarska, Kostiviarska – Uľanka

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 3.7.2020 v čase od 10.30-13.30 hod. realizujú výlukové práce

v úsekoch Banská Bystrica – Kostiviarska a Kostiviarska – Uľanka.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje výmena podvalov. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Čremošné – Dolná Štubňa

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 1.7.2020 v čase od 20.40 - 24.00 hod. a dňa 2.7.2020 v čase od 0.00-3.40 hod. realizujú výlukové práce v úsekoch Čremošné – Dolná Štubňa.

V rámci tejto výluky sa v uvedených úsekoch realizuje oprava geometrickej polohy koľaje (OGPK), kde práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Vylúči sa zo závislosti PZZ v km 276,870 (SP0538) a 279,360 (SP0539). Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Dolná Štubňa – Horná Štubňa

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 3.7.2020 v čase od 8.30-13.30 hod. realizujú výlukové práce v úseku Dolná Štubňa – Horná Štubňa.

V rámci tejto výluky budú vykonávať opravy a údržby na priecestných zabezpečovacích zariadeniach (PZZ) v km 276,870 (SP0538) a 279,360 (SP0539) ktoré budú vylúčené zo závislosti. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v dňoch 29. a 30.6.2020 v čase od 8.30-12.40 hod. realizujú výlukové práce v úsekoch Hontianske Tesáre – Šahy.

V rámci tejto výluky sa v uvedených úsekoch realizuje oprava geometrickej polohy koľaje (OGPK). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Zlatno – Poltár

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 1.-3.7.2020 v čase od 7.25-12.30 hod. realizovať výlukové práce v úsekoch Zlatno – Poltár.

V rámci tejto výluky sa bude realizovať výrub porastu strojne. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

 

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.



Právne dokumenty