Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR 26. týždeň


29.06.2020

V dvadsiatom šiestom týždni evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dve zrážky vlaku s motorovým vozidlom a tri zrážky vlaku s osobou, z toho jednu smrteľnú. V pondelok, 22. júna počas jazdy osobného vlaku v úseku Lehnice – Kvetoslavov došlo na priecestí v km 27,936 (SP2122) ku zrážke s motorovým vozidlom, bez vážnejšieho zranenia účastníkov nehody. Toho istého dňa rušňovodič osobného vlaku v Prievidzi ohlásil, že na koľaji v km 0,504 zrazil a usmrtil samovraha. V utorok, 23. júna vlak v úseku Dobrá – Čierna nad Tisou zrazil a zranil ženu, ktorá bola zaistená a odvezená hliadkou policajného zboru. Vo štvrtok, 25. júna počas jazdy osobného vlaku v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre došlo na priecestí v km 31,759 (SP0820) ku zrážke s motorovým vozidlom. Zranený vodič motorového vozidla bol rýchlou záchrannou službou odvezený do nemocnice v Nitre. V sobotu, 27. júna osobný vlak v úseku Vlkanová – Sliač kúpele zrazil a zranil muža, pričom išlo o pokus o samovraždu. Zranený muž bol prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice.

V pondelok, 22. júna po výprave osobného vlaku v Kysuckom Novom Meste bol vlak uvedený do pohybu. Počas jazdy naskakoval muž do 3. vozňa za rušňom a spadol medzi hranu nástupišťa a vlak, kde sa ťažko zranil. Zranený muž bol privolanou rýchlou záchrannou službou odvezený do nemocnice. V utorok, 23. júna rušňovodič vlaku ohlásil, že v koľajisku medzi zastávkami Švošov a Hrboltová sa pohybuje osoba. Toho istého dňa počas jazdy osobného vlaku v úseku Hnilec – Mlynky došlo k nárazu do konárov spadnutého stromu, ktoré zasahovali do priechodného prierezu koľaje, pričom sa poškodilo čelné sklo rušňa. V stredu, 24. júna bola rušňovodičom osobného vlaku v úseku Krompachy – Spišské Vlachy nahlásená žena, neoprávnene sa pohybujúca v priechodnom priereze koľaje. K stretu vlaku s osobou nedošlo a vlaky boli vyrozumené na opatrnú jazdu. Vo štvrtok, 25. júna rušňovodič osobného vlaku v Žiari nad Hronom ohlásil civilnú osobu pod vplyvom návykovej látky bez zranenia, ležiacu pri 1. dopravnej koľaji na konci vyvýšeného nástupiska pre výstup a nástup cestujúcich. Osoba bola zamestnancami ŽSR odnesená do priestoru staničnej budovy. V nedeľu, 28. júna rušňovodič osobného vlaku v úseku Štrba – Svit nahlásil civilnú osobu, ktorá sa neoprávnene pohybovala v koľajisku. Traťový úsek bol skontrolovaný hliadkou policajného zboru, ale osoba nebola nájdená.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

ŽSR ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR a dopravcov minulý týždeň opäť potrápili aj vandali a výtržníci. Dňa 24. júna bolo v Bánovciach nad Ondavou pri odstraňovaní poruchy návestným majstrom zistené odcudzenie 8 kusov prívodných lán. Dňa 25. júna vlakvedúca osobného vlaku chcela v ŽST Vavrín vylúčiť dvoch cestujúcich bez cestovných dokladov a bez rúšok, ktorí boli pod vplyvom omamných látok, avšak neúspešne. Po odchode vlaku zo ŽST Varín privolala hliadku policajného zboru do ŽST Vrútky. Cestujúci vystúpili na zastávke Nezbudská Lúčka - Strečno. Dňa 27. júna žena pod vplyvom alkoholu svojim agresívnym správaním ohrozovala osobnú pokladníčku v Devínskej Novej Vsi. Po slovnom napomenutí výpravcom žena poškodila vstupné dvere do dopravnej kancelárie. Privolaná hliadka policajného zboru osobu zaistila. V Úľanoch nad Žitavou bolo toho istého dňa výpravcom nahlásené násilné otvorenie skladu na úschovu vecí, kde bola následne zistená krádež dvoch bicyklov. V ten istý deň počas jazdy vlaku v úseku Plaveč – Plavnica rušňovodič spozoroval poukladané kamene a konáre na koľajniciach. K poškodeniu vlakovej súpravy nedošlo.

ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.Právne dokumenty