Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia ozubnice Štrba - Štrbské Pleso


06.07.2020

Za približne 210 dní Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrekonštruujú ozubnicovú trať v úseku medzi Štrbou a Štrbským Plesom. Práce potrvajú od 6. júla 2020 do 6. februára 2021. Investícia do obnovy trate predstavuje 18,58 mil. eur z vlastných zdrojov ŽSR.

Rekonštrukciou prejde ozubnicová trať v úseku Štrba – Štrbské Pleso vrátane železničnej stanice (ŽST) ozubnicovej železnice (OŽ) Štrba, Štrbské Pleso a zastávky Tatranský Lieskovec. Hlavným cieľom je rekonštrukcia železničného zvršku ozubnicovej elektrifikovanej trate. Komplexnou rekonštrukciou by v tomto úseku mala prejsť traťová koľaj. Práce pre ŽSR zabezpečí Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso, ktoré je tvorené firmami Strabag a Swietelsky-Slovakia.

V potrebnom rozsahu sa zrekonštruuje železničný zvršok, železničný spodok, zároveň sa odvodní železničná trať. Rekonštrukciou prejdú aj nástupištia v staniciach Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v zastávke Tatranský Lieskovec. Obnovené bude aj osvetlenie nástupíšť, podlaha v hale stanice Štrba, priechody pre chodcov či oporné múry.

Počas rekonštrukcie bude pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava. V železničnej stanici Štrbské Pleso budú pristavené autobusy vedľa výpravnej budovy. 

Zastávky náhradnej dopravy sú zriadené pre tarifné body Štrba – parkovisko za bufetmi z východnej strany budovy, Tatranský Lieskovec – hlavná cesta pri zastávke ŽSR, Štrbské Pleso – autobusová zastávka Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, centrálne parkovisko. Právne dokumenty