Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Kysak – Ličartovce – Drienovská Nová Ves


10.01.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 16. a 17. januára 2020, v čase od 8.40 h do 13.50 h, realizovať výlukové práce v úseku Kysak – Ličartovce –  Drienovská Nová Ves.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie krovia a náletových drevín, vyvetvenie stromov, výmena a doťahovanie upevňovadiel a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty