Železnice Slovenskej republiky


ŽSR sú pripravené uskutočniť zmeny na priecestí v Rožkovanoch


12.02.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sú pripravené na ukončenie verejného obstarávania formou uzavretia zmluvy so zhotoviteľom projektu a realizátorom zmien súvisiacich so zvýšením bezpečnosti na železničnom priecestí v obci Rožkovany v okrese Sabinov. Samotná realizácia podlieha koordinácii so Slovenskou správou ciest, ktorá v súčasnosti rozhoduje o riešení priľahlej križovatky ciest I. a III. triedy nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti priecestia.

ŽSR po septembrovej tragickej nehode na železničnom priecestí v obci Rožkovany pristúpili nad rámec svojich povinností k zvolaniu verejnoprávneho konania za účasti Prešovského samosprávneho kraja, Slovenskej správy ciest, Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove a obce Rožkovany, na ktorom sa všetky zúčastnené strany dohodli na riešení, ktoré umožní zvýšiť stupeň bezpečnosti na uvedenom priecestí.

Železničiari v záujme zvýšenia bezpečnosti na priecestí následne v októbri pristúpili k osadeniu tretieho výstražníka a k výmene dovtedy slúžiacich funkčných výstražníkov za nové. Zároveň pristúpili k vypracovaniu investičného zadania, ktoré slúži ako podklad na vyhlásenie verejného obstarávania pri realizácií zmien na priecestí. Súčasťou investičného zadania je aj doplnenie závor na zabezpečenom železničnom priecestí a doplnenie prechodu pre peších. Verejné obstarávanie na projektanta a zhotoviteľa priecestia bolo vyhlásené v decembri. Po predložení ponúk a elektronickej aukcii, došlo v januári k jeho vyhodnoteniu. ŽSR sú tak pripravené na podpis zmluvy s zhotoviteľom realizácie dvoch variantných riešení zvýšenia bezpečnosti priecestia.

Samotný termín začatia realizácie momentálne závisí od prípravy projektu rekonštrukcie priľahlej križovatky cesty I.triedy (I/68) a III.triedy (III/3188), ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti železničného priecestia a na ktorej v minulosti dochádzalo k častejšiemu výskytu dopravných nehôd ako v prípade nehôd na železničnom priecestí. Príprava projektu rekonštrukcie križovatky patrí do kompetencie Slovenskej správy ciest. ŽSR sú tak ako doteraz pripravené v záujme čo najrýchlejšieho dosiahnutia vyššieho stupňa bezpečnosti na železničnom priecestí vychádzať v ústrety verejnosti, rovnako ako všetkým zainteresovaným subjektom. Právne dokumenty