Železnice Slovenskej republiky


Výluky 9.týždeň


21.02.2020

Výluka v úseku Medzilaborce - štátna hranica PL

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 28. februára 2020, v čase od 8.30 h do 13.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Medzilaborce - štátna hranica PL.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie krovia a náletových drevín, likvidácia krovia, doťahovanie upevňovadiel a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 27. februára 2020, v čase od 8.55 h. do 13.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie krovia a náletových drevín, likvidácia krovia, doťahovanie upevňovadiel a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Koškovce - Udavské

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 25. a 26. februára 2020, v čase od 07.40 h do 12.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Koškovce - Udavské.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie krovia a náletových drevín, likvidácia krovia, doťahovanie upevňovadiel a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Udavské - Humenné

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 24. februára 2020, v čase od 7.55 h. do 12.30 h., realizovať výlukové práce v úseku Udavské - Humenné.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie krovia a náletových drevín, likvidácia krovia, doťahovanie upevňovadiel a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty