Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Zbehy – Alekšince


21.02.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 25. a 26. februára 2020, v čase od 8.35 h. do 13.50 h., realizovať výlukové práce v úseku Zbehy – Alekšince.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu, prečistenie štrkového lôžka a oprava rozchodu.

Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Právne dokumenty