Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto


14.02.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 17. a 18. februára 2020, v čase od 9.45 h do 13.10 h, realizovať výlukové práce v úseku Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto.

V rámci tejto výluky sa v ŽST Podunajské Biskupice vo výhybke č. 14 a 15 zrealizuje výmena podvalov a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty