Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej


07.02.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 10.-12.2.2020 v čase od 10.30-13.30 hod, realizovať výlukové práce v úseku Horná Štubňa – Sklené pri Handlovej.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú rámovania (vyčistenia, odťaženia) zosunutého svahu.  Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty