Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Dubová – Medzibrod


17.02.2020

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 17. – 21. februára v čase od 10.15 hod. do 14.00 hod. realizovať výlukové práce v úseku Dubová - Medzibrod.

V rámci tejto výluky sa vylúči zo závislosti priecestné zabezpečovacie zariadenie v kilometroch 47,078 (SP 1171); 46,378 (SP 1170); 46,083 (SP 1169) a 45,744 (SP 1168). Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Medzibrod – Dubová budú nahradené autobusovou dopravou.

 Právne dokumenty