Železnice Slovenskej republiky


Vlaková stanica Filiálka a jej ďalšie potencionálne využitie


20.02.2020

Pre denník Sme a anglické noviny o Slovensku The Slovak Spectator pripravujem článok o bývalej vlakovej stanici Filiálka a jej ďalšom potencionálnom využití. Rada by som v článku uviedla aj vyjadrenia za ŽSR. Poprosila by som Vás o odpovede na nasledovné otázky do utorka, 18. februára, ak by to bolo možné.

ŽSR si dala vypracovať štúdiu realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá priniesla v podstate päť alternatív rozvoja železničnej dopravy v Bratislave a jej okolí. Ktorú z predstavených alternatív pokladá ŽSR za najrealistickejšiu či ku ktorej sa najviac prikláňa?

Ako vnímate názor, že revitalizovana Filiálka by nemala slúžiť len ako koncová stanica, ale trať by mala byť predĺžená až do Petržalky?

Uskutočnili sa už nejaké rokovania medzi BSK, mestom Bratislava, ŽSR a Ministerstva dopravy na tému rozvoja železničnej dopravy v Bratislave a jej okolí a využitia Filiálky? Ak áno, aké sú doterajšie výsledky?

Aký bude ďalší postup?

ŽSR pripravili súťažné podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na zabezpečenie procesu EIA pre stavbu Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva východ, kam patrí aj ŽST Filiálka. Následne bude potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, po ktorej bude nasledovať samotná realizácia.

Železnice Slovenskej republiky preferujú také riešenia, ktoré majú najväčší prínos v oblasti zvýšenia bezpečnosti a zrýchlenia dopravy, zlepšenia komfortu pre cestujúcich a obyvateľov hlavného mesta a jeho okolia. Vybudovanie stanice Filiálka patrí práve medzi takéto riešenia a ŽSR sú ako manažér železničnej infraštruktúry pripravené v súčinnosti s ministerstvom dopravy, EK a partnermi zo samosprávy realizovať kroky vedúce k napĺňaniu záverov, ktoré vyplynuli zo štúdie Uzol Bratislava.Právne dokumenty