Železnice Slovenskej republiky


Vandalizmus na tratiach v okolí Starej Turej


11.02.2020

1. Potýka sa ŽSR s problémami na trati v okolí Starej Turej?

Áno, evidujeme tam vandalizmus.

2. Ohlásili ste tieto udalosti aj na polícii?

Áno.

3. Ako túto situáciu riešite?

Situáciu riešime v spolupráci s Policajným zborom SR.

4.  Komunikovali ste s políciou o zvýšených hliadkach?

Spôsob postupu PZ SR je ich vnútornou záležitosťou. Je potrebné sa obrátiť na nich.

5.  Aké škody boli napáchané na vlakoch?

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sú manažérom železničnej infraštruktúry (nie sme dopravcom). Vašu otázku o škodách napáchaných na vlakoch skúste adresovať dopravcom v osobnej železničnej doprave. Najväčším dopravcom v osobnej železničnej doprave je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

6.  Ako hodnotíte túto situáciu?

Situáciu hodnotíme a predpokladáme ako neuvážené kroky mladistvých, ktorí si neuvedomujú, čo páchajú.Právne dokumenty