Železnice Slovenskej republiky


Priecestie Snina


20.02.2020

Chcela by som Vás požiadať o informáciu ohľadom priechodu cez koľajnice na vlakovej stanici Snina mesto. Cestujúci, ktorí na tejto stanici vystúpia z vlaku sa nemajú ako dostať na druhú stranu. Priechody pre cestujúcich sú vzdialené desiatky metrov do stanice. Obyvatelia sa sťažujú, že ide o nelogické riešenie a samozrejme na druhú stranu prechádzajú po koľajniciach, čím riskujú zdravia aj život. Plánuje ŽSR túto situáciu riešiť?

Železnice Slovenskej republiky majú záujem o zvýšenie komfortu pre cestujúcich. Zároveň sú pripravené v spolupráci s mestom Snina riešiť spomínanú situáciu. V súčasnosti je riešenie prechodu cez koľaje v štádiu zámeru. O tom, kedy bude možné zrealizovať projekt a investíciu bude zrejmé po schválení investičného plánu ŽSR na rok 2020. Ten sa v tomto období tvorí a podlieha schváleniu Správnou radou ŽSR, ktorá zasadne začiatkom marca. Z tohto dôvodu zatiaľ nie je možné odpovedať či v r. 2020 bude stavba realizovaná. Záleží to od schválenia a výšky finančných prostriedkov pre investície ŽSR.

 Právne dokumenty