Železnice Slovenskej republiky


Prekážky na železničných tratiach


21.02.2020

  1. Evidujú ŽSR prekážky na železničnej trati, ktoré ohrozujú dopravu? Aké predmety ste v minulosti našli na koľajniciach?

ŽSR evidujú prekážky na trati len v prípade, keď dôjde k ťažkému alebo smrteľnému zraneniu nejakej osoby alebo ak dôjde k poškodeniu zariadení železničnej  infraštruktúry v správe ŽSR či koľajových vozidiel dopravcov a vzniknutá škoda je vyššia ako väčšia škoda definovaná v Trestnom zákone. Vtedy je udalosť kategorizovaná a šetrená ako nehoda alebo mimoriadna udalosť v zmysle Zákona o dráhach.

Najčastejšími predmetmi v koľajisku bývajú stromy a kamene, vyvrátené resp. uvoľnené následkom poveternostných podmienok, zväčša pri búrke alebo silnom vetre. Nasledujú rôzne zariadenia infraštruktúry ako napr. telefónne stĺpy, vedenia, zábradlia, časti striech, plotov, poškodené alebo dofúknuté taktiež buď silným vetrom, pri búrke alebo napadnuté hnilobou či skorodované. Do koľajiska sa dostanú aj cestné vozidlá, ktorých vodiči nezvládnu riadenie a uviaznu medzi koľajovými pásmi, alebo zariadenia infraštruktúry, najčastejšie výstražníky alebo závorové rahná, poškodené pri dopravných nehodách v blízkosti železničných priecestí.

Samostatnou kapitolou sú potom predmety, úmyselne prinesené a položené do koľajiska vandalmi. V tomto prípade môžeme povedať, že sme našli v koľajisku čokoľvek, čo bolo možné odniesť. Jednalo sa napr. o bicykle, detské kočíky, televízory, chladničky, dvere, železné tyče, dopravné značky, drevené laty, kusy betónov, hektometrovníky, kusy ľadu, drevené dosky, palety a podobne... Predpokladáme, že vinníkmi sú v týchto prípadoch zväčša deti a mladistvé osoby, ktoré si neuvedomujú možné následky svojho konania. Zväčša zrážka s takýmto predmetom skončí len poškriabaným lakom, ale v niektorých prípadoch dochádza aj k závažnému poškodeniu a neschopnosti koľajových vozidiel, najčastejšie poškodením vzduchojemov, brzdového potrubia, prerazením nádrže, olejovej vane alebo rôznych častí elektroniky a snímačov.     

  1. Spôsobili v minulosti predmety úmyselne položené na koľajnice dopravnú nehodu?

Ak sa má jednať o nehodu definovanú zákonom o dráhach, tak evidujeme niekoľko nehôd, kde došlo k nárazu koľajového vozidla do predmetu úmyselne položeného na koľajnice a výška vzniknutej škody presiahla zákonom stanovenú hranicu. Jednalo sa najmä o zrážky s kusmi betónov.

  1. Má ŽSR fotografie, ktoré zachytávajú predmety na koľajniciach?

Fotografie predmetov na koľajniciach nemáme, keďže v drvivej väčšine prípadov pri náraze koľajového vozidla do predmetu dochádza k jeho odrazeniu mimo koľajisko,  dochádza k jeho zničeniu alebo predmet odstránia zamestnanci dopravcu.Právne dokumenty