Železnice Slovenskej republiky


Nová web stránka


28.02.2020

V akom stave je TIOP Ružinov a Vrakuňa a architektonická súťaž na Hlavnú stanicu?

Na TIOPy Vrakuňa a Ružinov boli vypracované investičné zadania, ktoré v tomto období prechádzajú schvaľovacím procesom na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Až po ich schválení môže byť vyhlásené verejné obstarávanie.

Termín vyhlásenia architektonickej alebo urbanistickej súťaže v súvislosti so ŽST Bratislava hlavná stanica a okolím bude vyhlásený po ukončení rokovaní medzi ŽSR a hlavným mestom SR Bratislava. Tie momentálne ešte prebiehajú.Právne dokumenty