Železnice Slovenskej republiky


Zastávka Milochov


28.02.2020

Chcem si overiť informáciu, či 16.9.2020 o 18.00 h je naplánované ukončenie železničnej zastávky Milochov (mestská časť Považskej Bystrice). Ak je to náhodou iný termín, zaujíma ma, že aký?

Zrušenie železničnej zastávky Milochov je plánované v termíne dňa 16.9.2020 o 18.00 hod. Zmeny sa v ten istý deň dotknú aj zastávky Nosice, ktorá bude premiestnená do novej polohy na ostrove.

A tiež sa hovorí o tom, že by sa mal vtedy otvoriť nový úsek železnice medzi Púchovom a Považskou Bystricou. Ak áno, zaujíma ma, že o čo presne pôjde a ako to zmení dopravu na danom úseku?

Nový úsek trate medzi Púchovom a Považskou Bystricou bude daný do prevádzky nasledovne:

Koľaj č. 2  bude daná do prevádzky dňa 16.9.2020.

Koľaj č. 1  bude daná do prevádzky dňa 16.9.2021.

Pre cestujúcich sa doprava zmení z dôvodu zrušenia železničnej zastávky Milochov a obyvatelia budú mať k dispozícii novú železničnú zastávku Nosice (na ostrove), s nástupišťom o dlhým 250 m, s podchodom a prístreškami pre cestujúcich.

A ešte ma zaujíma termín dokončenia modernizácie železnice na traťovú rýchlosť 160 kilometrov v úseku Púchov – Považská Teplá. Pôvodný termín dokončenia stavby bol totiž január 2020, minulý rok v lete sa už hovorilo, že predpokladaný termín ukončenia je december 2021. Preto ma zaujíma, že ako je to aktuálne?

Termín dokončenia stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa“ v úseku Púchov – Považská Teplá zmluvne dohodnutý dňom 15.12.2021.Právne dokumenty