Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 03. 02. do 10. 02. 2020


10.02.2020

V šiestom týždni evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) štyri zrážky vlaku s osobou, z toho tri smrteľné. Vo štvrtok, 6. februára počas jazdy vlaku v úseku Prešov – Veľký Šariš došlo k zrazeniu muža, ktorý sa neoprávnene nachádzal v priechodnom priereze koľaje. Osoba bola prevezená do nemocnice na ďalšie ošetrenie. V piatok, 7. februára počas jazdy vlaku v úseku Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto došlo na aktívnom priecestí v km 266,580 (SP0014) k smrteľnej zrážke vlaku s cyklistom, ktorý nerešpektoval spustenú výstrahu, obišiel sklopené závorové rahno a vošiel na priecestie v čase, keď ním prechádzal vlak. V sobotu, 8. februára, počas jazdy vlaku v úseku Kostiviarska – Banská Bystrica, došlo k zrazeniu a usmrteniu ženy nachádzajúcej sa v priechodnom priereze koľaje. V nedeľu, 9. februára v úseku Odb. Močiar – Bratislava-Vajnory vlak zrazil a usmrtil ženu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku.

V piatok, 7. februára rušňovodič vlaku v úseku Hurbanovo – Bajč ohlásil podozrivú osobu sediacu v koľajisku. Osoba privolanou hliadkou policajného zboru nebola nájdená. Toho istého dňa bol v úseku Bartošova Lehôtka – Kremnica – Kremnické Bane nahlásený pohyb muža v koľajisku so samovražedným úmyslom. Osoba bola zaistená hliadkou policajného zboru. Taktiež 7. februára bola rušňovodičom vlaku v úseku Ruskov – Nižná Myšľa spozorovaná osoba v koľajisku. Osoba nebola hliadkou policajného zboru nájdená. Rušňovodičom vlaku v úseku Banská Bystrica – Radvaň bol dňa 8. februára nahlásený pohyb ženy v blízkosti koľaje. Osoba nebola privolanou hliadkou policajného zboru nájdená. V nedeľu, 9. februára bola v stanici Bratislava hlavná stanica privolaná policajná hliadka k mužovi neoprávnene sa pohybujúcom na račianskom zhlaví. Následne bola privolaná aj záchranná služba na ošetrenie muža.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

ŽSR ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR a dopravcov minulý týždeň opäť potrápili aj vandali. Dňa 4. februára zamestnanec ŽSR nahlásil, že v úseku Považská Bystrica – Výh. Plevník-Drienové došlo ku krádeži oceľových stĺpov a k poškodeniu protihlukovej steny neznámym páchateľom. V Liptovskom Hrádku dňa 5. februára vlakvedúci osobného vlaku nahlásil rozbité okno na vozni neznámym páchateľom. V Ilave dňa 7. februára nahlásil hlavný majster poškodené štyri okná na motorovom vozíku neznámym páchateľom. Toho istého dňa rušňovodič počas jazdy vlaku v úseku Prešov – Šarišské Lúky spozoroval kamene poukladané na koľajniciach. Opakujúci sa vandalizmus zaznamenali v úseku Stará Turá – Paprad, kde vlak narazil na drevené palety naukladané v koľajisku. V Nitre rušňovodič vlaku dňa 8. februára zistil postriekanú súpravu grafitmi o ploche cca 6 m2. V Lučenci dňa 9. februára výpravca zistil poškodenie dverí na čakárni v dôsledku vandalizmu. Toho istého dňa bola na stanici Bratislava-Nové Mesto privolaná hliadka policajného zboru k trom mužom v podnapitom stave v koľajisku, ktorí hádzali kamene po vlakoch.

ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

V dňoch 4. a 5. februára ŽSR evidujú viaceré škody na tratiach v dôsledku silného vetra. V úseku Sekule – Veľké Leváre rušňovodič vlaku ohlásil spadnuté stromy. V úseku Štrba – Štrbské Pleso boli nahlásené stromy spadnuté na koľajisko a strom opretý o trakčné vedenie. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky vo Vysokých Tatrách bola doprava prerušená až do nasledujúceho dňa. Osobný vlak v úseku Dubová – Podbrezová narazil do popadaných stromov, následkom čoho došlo k poškodeniu elektrickej zásuvky diaľkového ovládania rušňa vlaku. Rušňovodič osobného vlaku v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso vyhlásil z dôvodu silného nárazového vetra nemožnosť jazdy vlakov osobnej dopravy v danom úseku. Vlak v úseku Uľanka – Harmanec jaskyňa narazil do spadnutého stromu, pričom si poškodil ľavú stranu rušňa.Právne dokumenty