Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR november


01.12.2020

V mesiaci november evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) šesť zrážok vlaku s osobou, z toho štyri smrteľné a tri zrážky vlaku s motorovým vozidlom na priecestí.

V pondelok, 16. novembra počas jazdy vlaku v úseku Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou došlo na železničnom priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0014 ku zrážke s motorovým vozidlom. V sobotu, 21. novembra osobný vlak v úseku Kežmarok – Spišská Belá zastávka na železničnom priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0280 narazil do motorového vozidla. K viditeľnému zraneniu účastníkov nehody a poškodeniu zariadení železničnej infraštruktúry nedošlo. V nedeľu, 22. novembra vlak v úseku Dolný Kubín – Párnica na železničnom priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0196 narazil do motorového vozidla neoprávnene sa nachádzajúcom v priechodnom priereze koľaje. V motorovom vozidle došlo k zraneniu troch osôb.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

ŽSR ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.Právne dokumenty