Železnice Slovenskej republiky


Košická železničná stanica oslavuje 160. výročie


13.08.2020

 

Najmodernejšia železničná stanica na Slovensku oslavuje 14. augusta tohto roku neuveriteľných 160 rokov od jej oficiálneho spustenia do prevádzky. Jej história siaha až do čias cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Alžbety, známej ako Sissi. Po príchode prvého parného vlaku do Košíc  5. júla nasledovalo otvorenie stanice cestujúcej verejnosti o mesiac neskôr, 14.augusta 1860.

Košická železničná stanica sa stala už po otvorení, v roku 1860, jednou z najdôležitejších budov v Košiciach. Počas svojej histórie prešla viacerými rekonštrukciami a architektonickými zmenami. Prvotne disponovala stanica zastrešeným nástupištím z dreva, ktoré však v roku 1908 zhorelo a nebolo opäť obnovené. K budove stanice patrila v minulosti aj pošta, ktorá sa neskôr odčlenila. Výrazným prvkom dotvárajúcim stanicu bola promenáda, ktorá viedla z centra mesta k stanici, lemovaná stánkami s občerstvením i oblečením. Začiatkom 20. storočia bola budova stanice prestavaná do romanticky historizujúceho štýlu, ktorý budove vdýchol vznešenosť a architektonickú krásu. Stanica sa stala pýchou Košíc.

V 70. rokoch 20. storočia stanica prestala postačovať kapacitným potrebám cestujúcich a bola prestavaná. Stará budova stanice, ktorú si pamätá nejeden Košičan, prešla najväčšou rekonštrukciou medzi rokmi 2011 – 2016, kedy bola prestavaná do súčasného moderného dizajnu s masívnou zmenou priečelia budovy, pristavaním tzv. šošovky, v ktorej sa dnes nachádza reštaurácia Staničný Pivovar a pristavením komerčných a obchodných priestorov, ktoré z klasickej železničnej stanice vytvorili malé obchodné centrum slúžiace nielen cestovateľom, ale aj Košičanom.

Dnes ponúka železničná stanica cestujúcim komfortné čakanie na vlak vďaka viac ako 30 prevádzkam, príjemným kaviarňam a obľúbeným obchodom. V týchto dňoch čakajú košickú železničnú stanicu oslavy krásneho okrúhleho jubilea. V piatok 14.8. sa môžu tešiť cestujúci na bohatý program, ktorý pripravuje Stanica Košice – nákupné centrum v spolupráci so spoločnosťou ŽSR – manažér železničnej infraštruktúry. Počas celého dňa si budú môcť návštevníci prezrieť historické fotografie železničnej stanice na pripravovanej výstave v spolupráci so Zbierkovým fondom Východoslovenského múzea ako aj modely vlakov od Jána Nováka a taktiež môžu zažiť prvýkrát na slovenskej stanici svetovo obľúbený Flash Mob.

Stanica Košice pripravuje v rámci osláv 160. výročia sériu podujatí, ktoré cestujúcim počas nasledujúceho mesiaca spríjemnia chvíle cestovania cez košickú stanicu, ktoré budú prebiehať až do jesene.

V ŽST Košice bola zrealizovaná revitalizácia, pričom súčasťou revitalizácie neboli nástupištia a podchody pre cestujúcich, rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia, vrátane zmeny napájania a úpravy ukoľajnenia kovových konštrukcií na nástupištiach. ŽSR pripravujú rekonštrukciu nástupíšť 1, 1A, 2, 3,  komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje 1b (po novom 3b) a súčasne komplexnú rekonštrukciu koľají č. 1, 3a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 priľahlých k nástupištiam, úpravu trakčného vedenia pre koľaj č. 1b, vrátane úprav trakčného vedenia nad ostatnými koľajami, úpravu priechodov pre cestujúcich pre prístup k úrovňovým nástupištiam, rekonštrukciu zastrešenia nástupíšť tzv. lastovičiek, rekonštrukciu výstupov z podchodov, rekonštrukciu zastrešenia výstupu z batožinového tunela aj zriadenie výťahov na nástupišti č. 2 a 3.

Po rekonštrukcii sa zvýši úroveň a komfort prostredia pre cestujúcu verejnosť aj bezpečnosť vlakovej dopravy.Právne dokumenty