Železnice Slovenskej republiky


Ako ďalej s Hlavnou stanicou


07.08.2020

Pripravujem článok o rekonštrukcii Hlavnej stanice v Bratislave aj o využití stanice Filiálka. V tejto súvislosti by som Vás poprosil o spoluprácu a požiadal o zodpovedanie mojich otázok. V akej fáze sú prípravy rekonštrukcie Hlavnej stanice v Bratislave? Vediete rokovania s mestom, resp. štátom? Môžete prezradiť časový rámec ďalšieho postupu?

Nariadením generálneho riaditeľa ŽSR vznikla interná pracovná skupina pre návrh riešenia komplexnej rekonštrukcie výpravnej budovy ŽST Bratislava hlavná stanica. Skupina pripravuje niekoľko variantov využiteľnosti. Varianty musia zohľadňovať možné stavebné úpravy výpravnej budovy, prístavby výpravnej budovy, prislúchajúcich exteriérových objektov, koridoru medzi výpravnou budovou a zastávkou električiek, podchodov pre cestujúcich a spevnených plôch na predstaničnom námestí. Rovnako zohľadňujú finančnú náročnosť projektu, ako aj horizont realizácie, či pôjde o dlhodobý zámer komplexnej prestavby s možnosťou spolupráce s Hlavným mestom (vypracovanie spoločnej architektonicko-urbanistickej štúdie) alebo krátkodobý zámer – rýchle zlepšenie vizuálu a kvality poskytovaných služieb. Rovnako existuje riadiaca skupina pre infraštruktúrne projekty na území mesta Bratislava, kde sa riešia otázky ohľadom uzla Bratislava a aj Bratislava hlavná stanica. Zatiaľ sa uskutočnilo prvé  zasadanie s informáciami o pripravovaných projektoch zo strany mesta a ŽSR.

Vedenie ŽSR podniká kroky, ktoré v dohľadnej dobe prinesú riešenie pre ZŠT Bratislava hlavná stanica, na zlepšenie komfortu cestujúcich, prenajímateľov priestorov a zamestnancov. Komplexnosť rekonštrukcie samozrejme bude závisieť aj od disponibilných finančných prostriedkov.

V akom stave je projekt využitia stanica Filiálka?

Železničná stanica Filiálka sa má riešiť nie len čisto ako železničný projekt, ale ako projekt rozvojový, ktorý má priniesť benefity pre celé mesto nielen z hľadiska dopravy. Z tohto dôvodu sa nespustil proces EIA pre ŽST Filiálka, ale začalo sa prípravou urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorá bude riešiť celú lokalitu v okolí železničnej stanice. ŽSR majú záujem o tento projekt a podnikajú všetky kroky potrebné k realizácii.

 

 Právne dokumenty