Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Žarnovica - Nová Baňa - Kozárovce, Nová Baňa - Hronský Beňadik, Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora - Odb. Brezno-Halny, Kozelník - Hronská Dúbrava


06.09.2019

Výluka v úseku Žarnovica – Nová Baňa – Kozárovce    

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 11. – 12. septembra v čase od 8.30 hod. do 12.10 hod. realizovať výlukové práce v úseku Žarnovica - Nová Baňa – Kozárovce.

Výlukové práce sa realizujú za účelom výmeny výhybkových súčiastok. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žarnovica – Nová Baňa budú nahradené autobusovou dopravou.

 

Výluka v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik    

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 9. – 10. septembra v čase od 8.30 hod. do 11.35 hod. realizovať výlukové práce v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik.

Výlukové práce zahŕňajú opravu geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Nová Baňa - Kozárovce budú nahradené autobusovou dopravou.

 

Výluka v úseku Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny   

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 11. septembra od 9.20 hod. do 13.50 hod. realizovať výlukové práce v úseku Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny.

Výluka sa realizuje z dôvodu opravy geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonané zamestnancami ŽSR.

Cestujúci budú v úseku Brezno - Tisovec prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

 

Výluka v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 11. a 13. septembra v čase od 7.20 hod. do 11.50 hod. a dňa 12. septembra v čase od 7.20 hod. do 19.00 hod. realizovať výlukové práce v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava. 

Počas výluky sa vymenia mostnice na moste v km 1,616 v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava. Práce budú realizované zamestnancami ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a Zvolen os. st. budú nahradené autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty