Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Nová Baňa - Hronský Beňadik, ŽST Kozárovce - ŽST Zlaté Moravce, Tisovec - Zbojská - Pohronská Polhora - Odb. Brezno-Halny


03.09.2019

Výluka v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik    

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 4. – 6. septembra v čase od 8.30 hod. do 11.35 hod. realizovať výlukové práce v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik.

Výlukové práce zahŕňajú opravu geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Nová Baňa - Kozárovce budú nahradené autobusovou dopravou.

 

Oprava železničných priecestí medzi ŽST Kozárovce – ŽST Zlaté Moravce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 3., 5. a 6. septembra v čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. a dňa 4. septembra v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. realizovať výlukové práce v úseku ŽST Kozárovce – ŽST Zlaté Moravce.  

Počas výluky budú vykonané opravné práce na priecestí v km 12,230 (SP0881), kde sa stará konštrukcia (výdreva) vymení za novú asfaltovú konštrukciu.

Uzávierka cestnej komunikácie v km 12,230 a obchádzka cez náhradnú trasu označenú dočasným dopravným značením bude trvať nepretržite 4 dni od 3. septembra do 6. septembra 2019 do 17.00 hod.  

Uvedená výluka nebude mať vplyv na železničnú dopravu. Osobná doprava v tomto úseku nepremáva.

 

Výluka v úseku Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny   

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú 5. a 6. septembra od 9.20 hod. do 13.50 hod. realizovať výlukové práce v úseku Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny.

Výluka sa realizuje z dôvodu opravy geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonané zamestnancami ŽSR.

Cestujúci budú v úseku Brezno - Tisovec prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 

 Právne dokumenty