Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre, Čachtice – Vaďovce, Veľký Meder – Dolný Štál


06.09.2019

Výluka v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 9. septembra 2019, v čase od 8.20 h do 16.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Čachtice – Vaďovce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 10. a 11. septembra 2019, v čase od 7.40 h do 12.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Čachtice – Vaďovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje premosťovanie koľajnicových stykov. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Veľký Meder – Dolný Štál

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 14. a 15. septembra 2019, v čase od 8.50 h do 14.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Veľký Meder – Dolný Štál.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do priechodného prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

 

ŽSR prosia o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty