Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Bardejov – Raslavice


02.09.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 3. až 6. septembra 2019, v čase od 7.20 h do 14.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Bardejov – Raslavice.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena koľajníc, odstraňovanie anomálii bestykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena defektoskopicky chybných koľajníc, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

 Právne dokumenty