Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište, Veľký Šariš – Sabinov, Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou


06.09.2019

Výluka v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 6. až 10. septembra 2019 realizujú nepretržité výlukové práce v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku realizuje komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje s odstránením užitých koľajových polí a koľajového lôžka a zriadením nového koľajového lôžka s pokládkou nových koľajových polí, oprava geometrickej polohy koľaje, úprava svahu, výmena koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, údržba trolejového vedenia a odstraňovanie porastov. Práce vykonávajú ŽSR v spolupráci s firmou Železničné stavby, a.s. Košice.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Veľký Šariš – Sabinov

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 9. až 13. septembra 2019 realizovať nepretržité výlukové práce v úseku Veľký Šariš – Sabinov.

Výluka bude zrealizovaná za účelom aktivácie novovybudovaného priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) v km 35,553 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1626.

Jestvujúce nezabezpečené priecestie bude zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie typu PZS BT, bez aktívnej signalizácie s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky aj rušňovodiča približujúceho sa k priecestiu. Činnosť PZZ bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch prostredníctvom počítača osí.

Práce budú vykonávať zamestnanci firmy BETAMONT s.r.o. Zvolen a ŽSR podľa schválených a odsúhlasených technologických postupov prác.Počas výlukových prác bude vypnuté z činnosti PZZ v km 34,863s  JIČ  SP1625 – Orkucany zastávka. Na pozemnej komunikácii pred PZZ budú osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy“ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté“ doplnené o DZ P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde“.  Vlaky oboch smerov idúce traťovým úsekom Veľký Šariš – Sabinov budú vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 34,863 z činnosti.

Výluka v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 10. a 11. septembra 2019 realizovať nepretržité výlukové práce v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník.

Výlukové práce budú realizované za účelom výmeny klasických relé za malorozmerové na PZS 2Z v km 180,659 s JIČ SP0130. PZZ na priecestí bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate budú písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ z činnosti a jeho strážení. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy“ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté“. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR.

Výluka v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 13. septembra 2019, v čase od 6.40 h do 12.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena betónových podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu a smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty