Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 2. 9. do 9. 9. 2019


09.09.2019

V tridsiatom šiestom týždni evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) jednu zrážku vlaku s civilnou osobou. V úseku Lužianky – Nitra zrazil a usmrtil osobný vlak ženu, ktorá sa nachádzala v priechodnom priereze traťovej koľaje. Vo štvrtok v úseku Lehnice – Kvetoslavov došlo k zrážke vlaku s cestným motorovým vozidlom, ktorého vodička nerešpektovala prebiehajúcu výstrahu a vošla na zabezpečené priecestie v čase, keď ním prechádzal vlak. Cestujúci aj účastníci nehody ostali bez zranení, a nikomu sa nič nestalo.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

O tom, že napriek týždenným upozorneniam vodiči nerešpektujú ustanovenia zákona o cestnej premávke týkajúce sa prejazdu vozidiel cez priecestia a riskujú svoje a cudzie životy svedčí fakt, že v uplynulom týždni boli v Mezibrodie nad Oravou, v úseku Polomka – Heľpa a v Dvoroch nad Žitavou poškodené závorové rahná respektíve výstražníky nezodpovednými užívateľmi priecestí.

Počas uplynulého týždňa zaznamenali ŽSR štyri pokusy o samovraždu. V Pezinku v piatok ohlásili civilnú osobu so samovražednými úmyslami, osobu sa nepodarilo nájsť. V Kráľovej Lehote ohlásila výpravkyňa osobu v koľajisku so samovražednými úmyslami. V úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom bola v stredu na pol hodinu zastavená doprava na prvej a druhej traťovej koľaji z dôvodu ohláseného pokusu o samovraždu. Vo Vrútkach sa v piatok pokúsil o samovraždu muž, ktorý si ľahol na koľajnice. Tieto tri osoby sa podarilo zadržať privolanou hliadkou a nikomu sa nič nestalo. 

ŽSR aj na základe uvedených prípadov vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne. V piatok ohlásil rušňovodič vlaku PZ SR traktor v km 28,740 (SP1461) v úseku Vojany – Budkovce, ktorý zasahoval do priechodného prierezu traťovej koľaje. Vlaky premávali so zvýšenou opatrnosťou a ich rýchlosť bola znížená na 10 km/h s pohotovosťou zastaviť pred prekážkou.

Železnicu neustále trápia vandali, ktorí vyčíňajú na železnici a obmedzujú tak plynulosť železničnej prevádzky. Dozorca dopravne počas obhliadky výhybiek v Šaštín-Stráže zistil krádež častí osvetľovacích stožiarov.  V piatok narazil osobný vlak v úseku Východná – Štrba na skalu položenú na koľajnici. Na rušni sa vplyvom toho poškodil pieskovač a pluh. V nedeľu ohlásil v Krompachoch rušňovodič civilné osoby, ktoré pri prechode vlaku cez stanicu hádzali z cestného nadjazdu do prechádzajúceho vlaku kamene. V piatok boli v Šuranoch a vo Výhybni Lúčna neznámym páchateľom rozbité okná na prevádzkových budovách, v Dubnici nad Váhom bola zasa zistená krádež sedačky z výťahu. V nedeľu ráno bolo v Starej Ľubovni zistené posprejovanie súpravy vlaku na ploche 500 m2.

ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku.

Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

 Právne dokumenty