Železnice Slovenskej republiky


ŽSR majú nového generálneho riaditeľa


29.10.2019

ŽSR majú nového generálneho riaditeľa

Do funkcie generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky dnes nastúpil Igor Polák. Doteraz v ŽSR pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku.

„Byť na čele firmy s vyše 13-tisíc zamestnancami je pre mňa veľkou profesionálnou výzvou,“ uviedol pri tejto príležitosti Polák.

Na železniciach pracuje 35 rokov. Je rodákom z Plešivca (1960) a maturoval v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach. Vyštudoval elektrickú trakciu a energetiku v doprave vo Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline a po jej ukončení nastúpil 1. augusta 1984 ako inžinier v zácviku do ČSD – Elektroúsek Košice. Neskôr bol inžinier pre technické školenie. V Elektroúseku a neskôr aj v sekcii energetiky a elektrotechniky pôsobil v rôznych funkciách v prevádzke a v skupine pre prípravu investícií. Od roku 1990 pracoval ako elektromontér trakčného vedenia, neskôr majster vlaku trakčného vedenia a hlavný majster, vedúci obvodu, koordinátor SMS. V roku 2006 nastúpil ako vedúci účelového strediska Strediska prípravy a realizácie Odboru investorského, kde pôsobil do mája 2016, následne bol vymenovaný do funkcie námestníka GR ŽSR pre rozvoj a informatiku. Od roku 2018 bol námestníkom GR ŽSR pre prevádzku.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice. Zabezpečujú tiež riadenie železničnej dopravy.bezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

 Právne dokumenty