Železnice Slovenskej republiky


Správna rada ŽSR schválila návrh na odvolanie generálneho riaditeľa


25.10.2019

Členovia Správnej rady Železníc Slovenskej republiky dnes (v piatok 25. 10. 2019) schválili návrh na odvolanie Juraja Tkáča z postu generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky.

Tkáč do funkcie nastúpil 27. novembra 2018.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice. Zabezpečujú tiež riadenie železničnej dopravy.

 Právne dokumenty