Železnice Slovenskej republiky


Výluky 49. týždeň


29.11.2019

Výluka v úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 2. decembra 2019, v čase od 10.20 h. do 15.40 h., realizovať výlukové práce v úseku Michalovce – Bánovce nad Ondavou.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Trebišov – Úpor

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 4. a 5. decembra 2019, v čase od 7.40 h. do 13.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Trebišov – Úpor.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Úpor – Michaľany

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 6. decembra 2019, v čase od 8.30 h. do 14.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Úpor – Michaľany.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Spišská Belá zastávka – Kežmarok

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 28. novembra, v čase od 8.00 h. nepretržite až do 4. decembra do 14.00 hod., realizovať výlukové práce v úseku Spišská Belá zastávka – Kežmarok.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava priecestia v km 16,715 (SP2536) odstránenie asfaltu, starej priecestnej konštrukcie, trhanie koľajového poľa, zriaďovanie podvalového podložia, montáž nového koľajového poľa, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, zváranie koľajníc, montáž priecestnej konštrukcie, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí a doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu. Cestná uzávierka priecestia potrvá dňa: od 28.11.2019 v čase od 8.00 hod. nepretržite do 04.12.2019 do 14.00 hod. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Poprad-Tatry – Veľký Slavkov – Pod Lesom – Starý Smokovec

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 3. a 4. decembra, v čase od 8.25 hod. do 14.25 hod., realizovať výlukové práce v úseku Poprad-Tatry - Veľký Slavkov - Pod Lesom - Starý Smokovec.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba železničného spodku, úprava svahu, vývoz a osadenie lomového kameňa na svah, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Haniska pri Košiciach – Veľká Ida

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 2. a 3. decembra, v čase od 7.15 hod. do 12.20 hod., realizovať výlukové práce v úseku Haniska pri Košiciach – Veľká Ida.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín, výmena podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Veľká Ida – Chym

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 4. decembra, v čase od 10.00 hod. do 12.10 hod. a 5. decembra, v čase od 7.20 hod. do 12.10 hod.,  realizovať výlukové práce v úseku Veľká Ida - Chym.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín, výmena podvalov, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty