Železnice Slovenskej republiky


Výluky 49. týždeň


29.11.2019

Výluka v úseku Veľký Meder – Dolný Štál

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 2. decembra 2019, v čase od 8.50 h. do 13.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Veľký Meder – Dolný Štál.

V rámci tejto výluky sa v ŽST Okoč vo v. č. 1 zrealizuje navarenie srdcovky a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

 

Výluka v úseku Chotín – Hurbanovo

Železnice  Slovenskej  republiky  (ŽSR)  budú dňa 3. decembra 2019, v čase od 8.20 h. do 13.40 h., realizovať výlukové práce v úseku Chotín – Hurbanovo.

V rámci tejto výluky sa v ŽST Chotín  vo v. č. 6 zrealizuje navarenie srdcovky a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Hurbanovo – Bajč

Železnice  Slovenskej  republiky  (ŽSR)  budú dňa 4. decembra 2019, v čase od 8.10 h. do 13.50 h., realizovať výlukové práce v úseku Hurbanovo – Bajč.

V rámci tejto výluky sa v ŽST Hurbanovo  vo v. č. 7,8 zrealizuje navarenie srdcovky a jazyka  a v uvedenom medzistaničnom úseku strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.

Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Gbelce - Strekov

Železnice  Slovenskej  republiky  (ŽSR)  budú dňa 4. decembra 2019, v čase od 8.00 h. do 20.00 h., realizovať výlukové práce v úseku Gbelce – Strekov.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších v km 171,145 – aktivácia nového PZS 3Z. Práce realizuje f. KUMAT s.r.o.

 

Výluka v úseku Kúty - Gbely

Železnice  Slovenskej  republiky  (ŽSR)  budú dňa 4. decembra 2019, v čase od 8.40 h. do 13.20 h., realizovať výlukové práce v úseku Kúty – Gbely.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia  chýb zistených meracím vlakom GPK a zváranie koľajníc po KR priecestia. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.

Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Jablonica - Senica

Železnice  Slovenskej  republiky  (ŽSR)  budú dňa 3. decembra 2019, v čase od 7.55 h. do 13.40 h., realizovať výlukové práce v úseku Jablonica – Senica.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia  chýb zistených meracím vlakom GPK. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.

Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

 

Výluka v úseku Myjava - Vrbovce

Železnice  Slovenskej  republiky  (ŽSR)  budú v dňoch 2. až 6. decembra 2019, v čase od 7.00 h. do 14.00 h., realizovať výlukové práce v úseku Myjava – Vrbovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku  zrealizuje výmena koľajníc v tuneli.  Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava. 

Keďže sa jedná o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty