Železnice Slovenskej republiky


Železniciam chýbajú najmä výpravcovia


12.03.2019

Jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) s vyše 13 600 zamestnancami pociťujú nedostatok pracovníkov na niektorých pozíciách. Aktuálne im chýbajú v prvom rade ľudia s požiadavkou na technické vzdelanie. „V súčasnosti je najväčší nedostatok pracovnej sily najmä na prevádzkových pozíciách. Z celkového počtu 1900 výpravcov chýba 85,“ informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Ďalšou nedostatkovou profesiou je návestný majster (45 neobsadených miest) či traťový robotník (41 chýbajúcich zamestnancov). „Na trhu práce tiež hľadáme takmer 40 elektromontérov či 30 výhybkárov,“ dopĺňa Lukáč.

Podobne ako komerčné firmy, aj štátny manažér infraštruktúry najviac potrebuje doplniť stavy na západe Slovenska. Najvyšší počet neobsadených miest podľa Lukáča ŽSR eviduje najmä v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom regióne.

Podľa riaditeľky Odboru  riadenia ľudských zdrojov ŽSR Gabriely Gajdošovej, firma vyvíja veľkú iniciatívu ako v oblasti náboru nových zamestnancov, tak i v oblasti duálneho vzdelávania a štipendijného programu ŽSR. „Náborové aktivity sú zamerané najmä na cielené získavanie zamestnancov do prevádzkových pozícií s čím úzko súvisí inzerovanie voľných pracovných pozícií na webových portáloch, účasť na pracovných veľtrhoch a kariérnych podujatiach,“ konkretizuje Gajdošová.

ŽSR tiež aktívne oslovujú uchádzačov o zamestnanie na náborových dňoch v areáloch železničných staníc, ako aj študentov končiacich štúdium na stredných  odborných školách s možnosťou získať zamestnanie v stabilnej firme. Priemerná mzda v ŽSR aktuálne dosahuje 1049 eur.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko – slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

ŽSR sa v marci zúčastnili aj najväčšieho kariérneho veľtrhu na Slovensku – Profesia Days.Právne dokumenty