Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Vydrník – Spišská Nová Ves


13.03.2019

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 14. a 15. marca 2019, v čase od 7.30 h do 15.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Vydrník – Spišská Nová Ves.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava priecestia v km 174,713 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0128. Práce budú zahŕňať demontáž priecestnej konštrukcie, výmenu a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie a zhutnenie štrkového lôžka, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť a montáž priecestnej konštrukcie.

Cestná uzávierka priecestia potrvá denne 14. a 15. marca od 7.00 h do 19.00 h. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré budú označené dočasným dopravným značením.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty